Zásady společnosti Porsche k souborům cookie

Oblast použití

Tyto zásady k souborům cookie jsou doplňkem k všeobecnému prohlášení o ochraně osobních údajů pro vyhledávač příslušenství Tequipment Finder a jsou v nich popsány druh, rozsah, účel a právní důvody k souborům cookie a také možnosti vyslovení nesouhlasu se zpracováním dat. Ohledně všech dalších informací platí všeobecné prohlášení o ochraně osobních údajů pro vyhledávač Tequipment Finder. Stav k 25. 5. 2018.

Co jsou soubory cookie?

Abychom vám mohli nabídnout rozsáhlou paletu funkcí, zpříjemnit používání našich stránek a optimalizovat naši nabídku, používáme takzvané soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče ukládány do vašeho koncového zařízení.

Kategorie souborů cookie

Soubory cookie používáme k různým účelům a s různými funkcemi. Rozlišujeme přitom, zda je použití souboru cookie nezbytné z technického hlediska (technická nutnost), jak dlouho je soubor cookie ukládán a používán (doba uložení) a zda je soubor cookie ukládán prostřednictvím samotného vyhledávače Tequipment Finder, nebo prostřednictvím třetí strany (poskytovatel souborů cookie), případně kterým poskytovatelem je ukládán.

Technická nutnost

Soubory cookie, které jsou z technického hlediska nezbytné:
Určité soubory cookie používáme, protože jsou nezbytně nutné k tomu, aby vyhledávač Tequipment Finder (včetně všech jeho funkcí) správně fungoval. Tyto soubory cookie se ukládají automaticky při otevření vyhledávače Tequipment Finder nebo při použití určitých funkcí, pokud jste v nastaveních svého internetového prohlížeče ukládání souborů cookie nezakázali. Soubory cookie, které nejsou z technického hlediska nezbytné:
Soubory cookie, které nejsou z technického hlediska nezbytné, se oproti tomu ukládají například kvůli většímu pohodlí při používání vyhledávače Tequipment Finder nebo za účelem uložení vámi zvolených nastavení. Kromě toho ukládáme soubory cookie, které nejsou z technického hlediska nezbytné, také ke zjištění informací o četnosti návštěv určitých oblastí vyhledávače Tequipment Finder, abychom tyto oblasti mohli do budoucna cíleně upravit podle vašich přání. Žádné soubory, které nejsou z technického hlediska nezbytné, neukládáme dříve, než kliknutím na příslušné pole potvrdíte, že jste vzali na vědomí naše upozornění k souborům cookie, a než budete pokračovat v používání vyhledávače Tequipment Finder.

Doba uložení

Soubory cookie relace:
Většina souborů cookie je potřeba pouze v průběhu aktuálního využívání služeb nebo v průběhu aktuální relace. Tyto soubory jsou odstraněny, případně pozbudou platnosti, jakmile vyhledávač Tequipment Finder opustíte nebo jakmile vyprší platnost aktuální relace (takzvané „soubory cookie relace“). Soubory cookie relace se používají například k zachování určitých informací v průběhu relace, jako je třeba vaše přihlášení k vyhledávači Tequipment Finder.

Trvalé soubory cookie:
Jen v ojedinělých případech jsou soubory cookie ukládány na delší dobu. Slouží například k rozpoznání vaší osoby při pozdějším opětovném otevření vyhledávače Tequipment Finder, aby se mohla nahrát vámi uložená nastavení. Díky tomu můžete například vyhledávač Tequipment Finder používat rychleji a pohodlněji a nemusíte opakovaně upravovat určitá nastavení, jako je zvolený jazyk. Trvalé soubory cookie se po uplynutí předdefinované doby automaticky odstraní, když navštívíte stránku nebo doménu, z níž byly tyto soubory cookie uloženy.

Komunikační soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají ke komunikaci mezi různými interními servery společnosti Porsche. Ukládají se na začátku uživatelské interakce a po jejím ukončení se odstraní. Komunikační soubory cookie obsahují po dobu interakce jedinečné identifikační číslo, které však v žádném případně nelze zpětně přiřadit ke konkrétnímu zákazníkovi nebo uživateli.

Poskytovatel souborů cookie

Soubory cookie třetích stran:
Takzvané „soubory cookie třetích stran“ jsou ukládány a používány z jiných míst nebo jiných internetových stránek, například poskytovatelem nástrojů k internetové analýze. Bližší informace o nástrojích k internetové analýze a o měření prováděném na dálku jsou uvedeny dále v těchto zásadách. Třetí strana může soubory cookie kromě toho používat také k zobrazení reklamy nebo obsahu sociálních sítí, například k začlenění pluginů sociálních sítí do stránek.

Matomo (dříve PIWIK)

Naše internetové stránky využívají nástroj k internetové analýze Matomo (dříve PIWIK), což je software provádějící statistické vyhodnocení přístupů návštěvníků za účelem optimalizace internetových stránek. Společnost Matomo přitom používá soubory cookie, tedy textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a které umožňují analýzu vašeho způsobu používání internetových stránek. Informace o používání těchto internetových stránek zjištěné prostřednictvím souborů cookie jsou přenášeny na naše servery, kde jsou ukládány za účelem analýzy používání. IP adresa je ihned po zpracování (tzn. ještě před uložením) anonymizována. Instalaci souborů cookie můžete zakázat v příslušných nastaveních svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce našich internetových stránek v plném rozsahu.

(1) Dva bajty IP adresy systému uživatele, z něhož byla stránka vyvolána
(2) Vyvolaná internetová stránka
(3) Internetová stránka, z níž uživatel přešel na vyvolanou internetovou stránku (odkazující)
(4) Podstránky, které byly vyvolány z vyvolané internetové stránky
(5) Doba strávená na internetové stránce
(6) Četnost vyvolání internetové stránky

Software je spuštěn výhradně na serverech našich internetových stránek. Ukládání osobních údajů uživatele je prováděno pouze tam. Data nejsou předávána žádné třetí straně.

Software je nastaven tak, že se IP adresa neukládá celá – 2 bajty IP adresy jsou anonymizovány (např. 192.168.xxx.xxx). Díky tomu již nelze zkrácenou IP adresu přiřadit k počítači, z nějž byla stránka vyvolána.

Odstranění a nesouhlas s používáním souborů cookie

Souhlas s používáním souborů cookie při využívání vyhledávače Tequipment Finder není povinný. Pokud nechcete, aby se soubory cookie ukládaly do vašeho koncového zařízení, můžete v systémových nastaveních vašeho prohlížeče deaktivovat příslušnou možnost. Uložené soubory cookie můžete v systémových nastaveních vašeho prohlížeče kdykoliv odstranit. Pokud ovšem nebudete souhlasit s používáním souborů cookie, může dojít k omezení funkcí naší prezentace.

Uživatelům nabízíme na našich internetových stránkách možnost zakázání provádění analýz. Za tímto účelem je potřeba kliknout na příslušný odkaz. Při tomto dojde k uložení dalšího souboru cookie do vašeho systému, který našim systémům signalizuje skutečnost, že uživatelské údaje nemají být ukládány. Pokud uživatel příslušný soubor ze svého systému odstraní, musí soubor cookie se zákazem vytvořit znovu. Můžete se rozhodnout, zda ve vašem internetovém prohlížeči smí být uložen jednoznačný soubor cookie k internetové analýze, který provozovateli internetových stránek slouží k zjišťování různých statistických údajů a k jejich analýze.

Jestliže nechcete, aby byl tento soubor uložen, klikněte na následující odkaz. Ve vašem prohlížeči se uloží deaktivační soubor cookie nástroje Matomo.

Ve svém koncovém zařízení můžete aktivovat také funkci „Nesledovat“ (Do-Not-Track). Je-li tato funkce aktivována, vaše koncové zařízení poskytuje službě informaci o tom, že si nepřejete být sledováni.

Name of the Cookie Technická nutnost Typ (relace, trvalý nebo komunikační) Doba uložení Poskytovatel souborů cookie Účel použití a zájem Právní důvod
_pk_id.xx.xxxx Ne Trvalý 1 rok Matomo Soubor cookie nástroje Matomo sloužící k identifikaci uživatele; viz také https://matomo.org/docs/privacy. Článek 6, odstavec 1, písmeno f) nařízení GDPR
_pk_ses.xx.xxxx Ne Trvalý 30 minut Matomo Soubor cookie nástroje Matomo sloužící k identifikaci uživatele. Článek 6, odstavec 1, písmeno f) nařízení GDPR
piwik_ignore Ne Trvalý 2 roky Matomo Soubor cookie nástroje Matomo: uložení nesouhlasu s analýzou používání (zakázání). Článek 6, odstavec 1, písmeno f) nařízení GDPR
PIWIK_SESSID Ne Relace Relace Matomo Soubor cookie relace nástroje Matomo slouží k vyhodnocování po sobě následujících činností v průběhu návštěvy internetových stránek až do okamžiku zavření okna prohlížeče ve formě, z níž nelze zpětně určit uživatele. Článek 6, odstavec 1, písmeno f) nařízení GDPR
shownProducts Ne Trvalý 1 rok Porsche Do tohoto souboru cookie se ukládají naposledy prohlížené produkty. Článek 6, odstavec 1, písmeno f) nařízení GDPR
noticedArticle Ano Trvalý 1 rok Porsche Do tohoto souboru Cookie se ukládá zboží ve vašem seznamu přání. Článek 6, odstavec 1, písmeno f) nařízení GDPR
coloratorSettings Yes Permanent 1 Year Porsche This cookie stores your settings from the Wheel Configurator. Article 6 (1) (f) of the GDPR
disclaimerDecision Ne Relace Relace Porsche Do tohoto souboru cookie se ukládá informace o tom, že uživatel zavřel upozornění o souborech cookie. Článek 6, odstavec 1, písmeno f) nařízení GDPR