Porsche küpsiste kasutamise põhimõtted

Kohaldamisala

Siinsed küpsiste kasutamise põhimõtted täiendavad Tequipmenti tarvikute leidja üldisi privaatsuspõhimõtteid ning kirjeldavad küpsiste töötlemise laadi, ulatust, eesmärki, õiguslikku alust ja sellest keeldumise võimalust. Ühtlasi kehtivad kogu muu teabe korral Tequipmenti tarvikute leidja üldised privaatsuspõhimõtted. Seisuga: 18/05/2018

Mis on küpsised?

Et pakkuda teile hulganisti erinevaid funktsioone, suurendada veebisaidi kasutusmugavust ja optimeerida meie pakkumisi, kasutame niinimetatud küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse internetibrauseri kaudu teie seadmesse.

Küpsiste kategooriad

Kasutame küpsiseid, millel on erinevad funktsioonid ja eesmärgid. Teeme vahet, kas küpsis on tehnilisest seisukohast kohustuslik (tehniline vajadus), kui kaua seda säilitatakse ja kasutatakse (säilitamisaeg) ja kas selle on paigaldanud Tequipmenti tarvikute leidja või kolmas osapool ning milline teenuseosutaja on selle küpsise lisanud (küpsise omanik).

Tehniline vajadus

Tehniliselt kohustuslikud küpsised:
kasutame teatud küpsiseid, sest need on Tequipmenti tarvikute leidja ja selle funktsioonide korralikuks töötamiseks vajalikud. Kui te ei ole oma brauseri seadetes küpsiseid ära keelanud, salvestatakse need küpsised Tequipmenti tarvikute leidja külastamise või kindla funktsiooni kasutamise ajal automaatselt teie seadmesse. Tehniliselt ebavajalikud küpsised:
teisalt salvestatakse ka küpsiseid, mis ei ole tingimata vajalikud, et parandada Tequipmenti tarvikute leidja kasutusmugavust ja töötamist või salvestada teie tehtud seadeid. Kasutame tehniliselt ebavajalikke küpsised ka selleks, et selgitada välja, kui sageli Tequipmenti tarvikute leidja erinevaid osi kasutatakse. Nii saame need edaspidi paremini teie vajadustele kohandada. Tehniliselt ebavajalikke küpsiseid ei salvestata enne, kui olete asjakohasel väljal klõpsamisega kinnitanud, et olete meie küpsiseteatise läbi lugenud ja jätkate Tequipmenti tarvikute leidja kasutamist.

Säilitamisaeg

Seansiküpsised:
enamikku küpsiseid on vaja ainult praeguse teeninduskõne või seansi ajal ja need kustutatakse või kaotavad kehtivuse kohe, kui sulgete Tequipmenti tarvikute leidja või kui pooleliolev seanss aegub (nn seansiküpsiseid). ). Näiteks kasutatakse seansiküpsiseid teatud teabe salvestamiseks seansi vältel (nt Tequipmenti tarvikute leidjas registreerimine).

Püsiküpsised:
küpsiseid säilitatakse pikemat aega vaid üksikutel juhtudel, näiteks selleks, et neid hiljem Tequipmenti tarvikute leidjat külastades ära tunda ja salvestatud seadete valimiseks. Nii saate Tequipmenti tarvikute leidja kiiremini ja mugavamini avada ega pea kindlaid seadeid (nt keelt) uuest valima. Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast kindla aja möödumist lehekülje või domeeni külastamisest, millelt küpsis teie seadmesse salvestati.

Andmevoo küpsised:
neid küpsiseid kasutatakse teabe edastamiseks Porsche siseserverite vahel. Need salvestatakse teie seadmesse kasutajasuhtluse alguses ja kustutatakse selle lõpus. Andmevoo küpsised saavad suhtluse ajaks ainulaadse tuvastusnumbri, kuid see ei võimalda konkreetse kliendi või kasutaja kohta ühtegi järeldust teha.

Küpsise omanik

Kolmanda osapoole küpsised:
niinimetatud kolmanda osapoole küpsiseid paigaldavad ja kasutavad muud kohad või veebisaidid (nt veebianalüütika tööriistade pakkujad). Täpsemat teavet veebianalüütika tööriistade ja külastussageduse mõõtmise kohta vt altpoolt. Kolmandad osapooled võivad küpsiseid kasutada ka reklaamide või sotsiaalvõrgustike sisu näitamiseks, näiteks sotsiaalmeedia pluginate integreerimiseks.

Küpsiste kasutamine veebianalüütikaks ja külastussageduse mõõtmiseks

Meie veebisait kasutab veebianalüütika tööriista Matomo (varem PIWIK). See on veebisaidi optimeerimiseks ette nähtud külastussageduse statistilise hindamise tarkvara. Matomo kasutab küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutust. Küpsise loodud teave teie veebisaidi kasutuse kohta edastatakse meie serverisse ja säilitatakse analüüsi eesmärgil. Kohe pärast töötlemist ja enne salvestamist muudetakse IP-aadress anonüümseks. Küpsiste paigaldamise saab brauseri seadetes keelata, kuid sel juhul võib juhtuda, et veebisaidi kõiki funktsioone ei saa täielikult kasutada. Meie veebisaidi üksikute veebilehtede külastamisel salvestatakse järgmised andmed:

1) kasutaja IP-aadressi kaks baiti
2) külastatud veebisait
3) veebisait, mille kaudu kasutaja sellele veebisaidile tuli (viitaja)
4) eelmiselt veebilehelt külastatavad alamlehed
5) veebisaidi külastamise kestus
6) veebisaidi külastamise sagedus.

Tarkvara töötab ainult meie veebisaidi serverites. Kasutajate isikuandmeid säilitatakse ainult seal. Andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Tarkvara on seatud nii, et IP-aadresse ei salvestata täielikult, vaid aadressi 2 baiti maskeeritakse (nt 192.168.xxx.xxx). Nii ei ole lühendatud IP-aadressi omistamine juurdepääsevale arvutile enam võimalik.

Küpsiste kustutamine ja nende kasutamisest keeldumine

Tequipmenti tarvikute leidja kasutamise korral ei ole küpsistega nõustumine kohustuslik. Kui te ei soovi oma seadmesse küpsiseid salvestada, saate selle valiku oma brauseri süsteemi seadetes välja lülitada. Salvestatud küpsised saab oma brauseri süsteemi seadete kaudu igal ajal kustutada. Küpsiste kasutamisest keeldumine võib aga meie pakkumiste toimimist piirata.

Teie andmete edaspidise salvestamise vältimiseks paigaldatakse keeldumisküpsis. Keeldumisküpsis kehtib ainult seadmiseks kasutatud brauseri ja ainult Tequipmenti tarvikute leidja korral ning seda säilitatakse teie seadmes. Brauseri küpsiste kustutamise korral tuleb keeldumisküpsis uuesti paigaldada.

Samuti saate oma seadmes sisse lülitada Do-Not-Track-funktsiooni. SeIle funktsiooni sisselülitamise korral teavitab teie seade konkreetset teenust, et te ei soovi jälgimist.

Name of the Cookie Tehniline vajadus Tüüp (seansiküpsis, püsiküpsis või andmevoo küpsis) Säilitamisaeg Küpsise omanik Eesmärk ja huvi Õiguslik alus
_pk_id.xx.xxxx Ei Püsiküpsis 1 aasta Matomo Matomo küpsis kasutaja tuvastamiseks, vt ka https://matomo.org/docs/privacy. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f
_pk_ses.xx.xxxx Ei Püsiküpsis 30 Min Matomo Matomo küpsis kasutaja tuvastamiseks. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f
piwik_ignore Ei Püsiküpsis 2 aastat Matomo Matomo küpsis salvestab kasutusanalüüsist keeldumise. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f
PIWIK_SESSID Ei Seansiküpsis Seansiküpsis Matomo Matomo seansiküpsis võimaldab analüüsida vastastikuseid järgnevaid tegevusi veebisaidi külastamise ajal kuni brauseriakna sulgemiseni kujul, mis ei võimalda kasutaja tuvastamist. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f
shownProducts Ei Püsiküpsis 1 aasta Porsche See küpsis salvestab viimati vaadatud tooted. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f
noticedArticle Jah Püsiküpsis 1 aasta Porsche See küpsis salvestab soovinimekirjas olevad tooted. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f
coloratorSettings Yes Permanent 1 Year Porsche This cookie stores your settings from the Wheel Configurator. Article 6 (1) (f) of the GDPR
disclaimerDecision Ei Seansiküpsis Seansiküpsis Porsche See küpsis salvestab teabe, et kasutaja on küpsisevihje sulgenud. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f